søndag 8. mai 2016

Guds familie innstiftet med korset

Familien og hjemmet er de viktigste institusjonene i menighet og samfunn. Med det mener vi ikke først og fremst kjernefamilien eller en veletablert enebolig i en av byens bedre deler. Paulus snakker om Guds familie og hva den er, i Efeserbrevet 2. Dette demonstrerte Jesus i evighetens mest sentrale øyeblikk: 

Ved Jesu kors stod hans mor, morens søster, Maria som var gift med Klopas, og Maria Magdalena. Da Jesus så sin mor og ved siden av henne disippelen han elsket, sa han til sin mor: "Kvinne, dette er din sønn." Deretter sa han til disippelen: "Dette er din mor." Fra da av tok disippelen henne hjem til seg.

Slik står det i Johannesevangeliet kapittel 19, vers 25 til 27. De neste versene rommer Jesu ord med liv og lys i tid og evighet: "Det er fullbragt."

Korset er sentrum for alt levende. Der viser Gud sin kjærlighet. Ved korsets fot kunne også Johannes - "den disippelen han elsket" - notere seg om søskenrelasjon og relasjon mellom generasjonene i Guds menigheten. 

I Matteus 12, 48-50 hører vi Jesu ord: "Hvem er min mor, og hvem er mine søsken?" Og han rakte ut hånden mot disiplene sine og sa: "Se, her er min mor og mine søsken! For den som gjør min himmelske Fars vilje, er min bror og søster og mør."

Hva er et helt hjem?  Det er et hverdagsliv på tvers av relasjoner og generasjoner som er knyttet til det Jesus gjorde på korset.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar