tirsdag 17. mai 2016

To glemte B'er for hjemmet

Fire B'er hentes rett ut av Apostlenes Gjerninger 2 - bibel, bønn, brødsbrytelse og brødrefellesskapet. Bibel og bønn har alltid latt seg høre i et kristent hjem, men hva med brødsbrytelse og brødrefellesskap?

Brødsbrytelsen hører til i hjemmet, i følge vitnesbyrdet fra de første kristne. I vår tid vil dette være et radikalt, nødvendig, men enkelt grep for å flytte menighetens tyngdepunkt til hjemmet, at man bryter brødet i hjemmet - feirer nattverd. Dette vil videre også utløse den andre b'en, som ikke er så vanlig å vektlegge i hjemmet - brødrefellesskapet, søskenfellesskapet. Hvis barn og unge skal bli bevart som kristne og bli utrustet for livet, er noe av det viktigste som skjer at de går fra å være barn av sine foreldre, til å bli søsken med sine foreldre - at generasjonene på tvers, også utover kjernefamilien, ser på hverandre som søsken, framfor bare barn, unge, voksne, og eldre.

Kanskje kan mange kristne fortelle om at plass til bibel og bønn i hverdagen ikke blir helt som de egentlig ønsker? Start med brødsbrytelsen, tenk søskenfellesskap mellom generasjonen, og bibel og bønn vil følge som en naturlig frukt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar