onsdag 25. januar 2017

Hjemmet - noen ettertanker fra en presentasjon


Hva er et hjem?

Hvor stort må det være for at det skal kalles et "hjem" og "menighet"?Vanlig tankegang = mange som oppmuntres gir mulighet for å legge til nye i vår generasjon. Men de fleste historiene fra de store samlingene med mange er ganske få til slutt.

Organisk tankegang = få mennesker gir rom for formaning og veiledning tett på livet slik at celledeling kan skje til liv og flere mindre enheter, også med bærekraft til neste generasjon. Er det ikke slik kirken vokser de stedene hvor Guds rike går fram?


 Presentasjon "Hjemmet"