lørdag 23. april 2016

Hva med generasjonene?

Barn og unge er kirkens framtid, hører vi ofte sagt. Det er nok godt ment. Jeg liker bedre at vi sier at barn og unge er kirkens nåtid. Det er jo i dag barn og unge må få smake Guds godhet og leve menighet. Det kan ikke vente til framtiden.

Ikke noe er så trist som å tenke på og telle alle de barna og ungdommene som har kommet og gått. Alle de som ikke fikk smaken på Guds godhet, Alle de som i dag ikke lever menighet. Det er så mange. Jeg tror dessverre det er dekning for å si at det er de fleste. Det vanlige er at kristne familier mister noen av barna fra livsfellesskapet med Jesus og hans venner. Kan vi tåle dette? Nei, vi kan ikke, og vi står på. Jeg kjenner så mange velmenende søsken som står på. Som foreldregenerasjon, enten de har barn selv eller ikke, kan de ikke holde ut tanken på å ikke strekke seg for å få med barna og de unge.

Denne nøden er den viktigste drivkraften for å leve menighet. Så langt jeg forstår det er de barna og unge jeg har rundt meg det første stedet der Jesus sier: Følg meg! Hvis jeg svikter her, kan ingen kirke eller barne- og ungdomsledere eller hva dette måtte være for noe, hjelpe. Samfunnet vårt forteller at du først og fremst må være proff og spesialist for å ha omsorg for barn og unge og lære dem opp. Menigheten har falt dypt inn i den samme illusjonen. Send dem hit, send dem dit. Jeg takker Gud for mange fine opplegg, men jeg tror at uten at barna og unge rundt meg først og fremst opplever at vi ser på dem som og er sammen med dem som søsken i troen, så går de så ubarmhjertig lett tapt. Generasjonene er avhengige av hverandre. Aldersbestemte- og segregerte aktiviteter kan aldri erstatte søskenfellesskapet på tvers av generasjonene, men dessverre er nettopp det blitt en hovedtrend gjennom mange tiår. Det er vanskelig å forstå hvorfor vi fortsetter med en trend når så mange går tapt og samfunnet utvikler seg slik det gjør.

Ditt hjem er kirkens framtid. Der er jordsmonnet hvor planter kan bære frukt med frø i. Enten du lever alene i ditt hjem, eller med en liten eller stor familie. Eller du lever med ulik livsanskuelse enn det din ektefelle har, eller at hjemmet ditt har blitt ødelagt av brudd. Din mulighet for et helt hjem og for et liv der planter bærer frukt som setter frø, heter Jesus. Han er den som gjør hjemmet ditt helt. Bryt brødet, forkynn hans død. Ditt hovedbidrag er deg selv og din svakhet. Dersom du vil befeste barn og unge i livet med Jesus, dersom du vil forandre gata di, byen din, landet ditt, din verdensdel: Hjemmet ditt er stedet som kan forandre verden. Vårt valg står om dette: Lar vi menighetslivet med utgangspunkt i hjemmet være tyngdepunktet der vi setter inn de viktigste ressursene?

Vi fortsetter å invitere til dette livet, også ved undervisningsamlinger - kommende torsdag kl 20 i Mauritz Hansensgate 22, et stort og pulserende hjem med plass til mange.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar