lørdag 16. april 2016

Det trenger kanskje ikke ta 10 år å flytte tyngdepunktet over til hjemmet?

Ja takk, begge deler, er standard refleks når vi deler erfaringer fra livet i huskirkene og hvor avgjørende tyngdepunktet i hjemmet er. Går det an? Går det an å ha tyngdepunkt både i hjemmet og i kristelige aktiviteter, arrangementer og aksjoner? Hypotesen fra sist undervisning er at tyngdepunktet i kristelige aktiviteter, arrangementer og aksjoner er det kristne hjemmets verste fiende.

Jeg trodde selv en gang på "ja takk, begge deler", etter å ha kommet til at små, livsnære grupper var helt avgjørende. Dette bildet var en visjon av "ja takk, begge deler". De fleste moderne menigheter har dette som et ideal, men det aktiviteter, aksjoner og arrangementer ser ut til å kvele Jesus-livet mellom generasjoner i by og land, Norge og Europa.
At tyngdepunktet for disippelgjøring og liv først og fremst skulle være i hjemmet, er en mer fremmed tanke i den moderne menighet enn man kanskje umiddelbart tror. Tradisjonelle familieverdier står jo i utgangspunktet sterkt blant kristne. Menighetslivet har likevel blitt organisert etter andre verdier. Hvor disse verdiene kommer fra, kan en undres på, men de fremmer i alle fall en slags fremmedgjøring mellom generasjoner og heier på aktiviteter, arrangementer og aksjoner i aldersbestemte bolker. Jeg tror at dette tyngdepunktet er en avsporing. Jeg tror prisen er høy. Jeg tror nettopp dette har vært med på å bryte ned kirken i Norge og Europa og hindrer neste generasjon fra å leve med Jesus.

Tyngdepunktet for menighetsliv andre steder enn i hjemmet er blitt en dyp, dyp vane. Så dyp at det forbindes med stor frykt å skulle bryte med den. Men skal du og ditt hus ha det som vane å tenke menighet der du lever mest sårbart og åpent, må kanskje vanene brytes og endres. Vi er da som alltid helt avhengige av Guds nåde og inngripen. For - her trengs det omvendelsen, og det kan bare Gud gi. Men det vil Gud gi. I den kraft som Gud gir må vi så selv være villig til å sette den ene foten foran den andre. Og gå i en ny retning, bryte med gammelt mønster, få nye vaner. 


Det sies at det rent menneskelig tar 30 repetisjoner å endre en vane. Og vi er vel mennesker alle sammen? 30 dager der samme nye handling repeteres. Om å endre vaner.

En tanke kan være 30 uker der du og noen nær deg, i ditt eget hjem eller nettverk, møtes en dag i uka og deler liv og Guds ord, bryter brødet og forkynner Herrens død (1. Kor 11,26). Noen av oss har brukt 10 år på å legge til oss ny vane for tyngdepunktet i menighetslivet. Andre trenger ikke bruke så lang tid. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar