onsdag 13. april 2016

Viktigste fellesnevner i en huskirke?

Svaret kom kanskje overraskende på noen og enhver på siste undervisningsamling. Med utgangspunkt i 2. Kongebok, kapittel 4 ble alle utfordret til å tenke stort om "Hva har du i huset?". Den viktigste fellesnevner, som alle er i besittelse av, er "svakhet".

Ånden kommer oss til hjelp i vår svakhet. Rom 8,26.

Gud har utvalgt det som er svakt i verden for å gjøre det sterke til skamme. 1. Kor 1,27.

Noe blir sådd i svakhet, det står opp i kraft. 1. Kor 15,43.

Skal jeg være stolt, skal jeg være det av min svakhet. 2. Kor 11,30.

Kraften fullendes i svakhet, fordi Guds nåde er nok. 2. Kor 12,9.

Jesus er sammen med oss i vår svakhet. Hebr 4,15.

Svakhet er viktigst. Deretter kommer kanskje kaffe?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar